Mở tài khoản demo
Tặng ngay $10000 trải nghiệm giao dịch
Mở tài khoản thật
Vận hành an toàn
 • 576,749
  Tổng số khách hàng (người)
 • 158,665,419
  Số lần giao dịch (lần)
 • 160,878,038.4
  Số tiền khách hàng rút (USD)
 • 18,716,809.0
  Tổng tiền thưởng khách hàng nhận được (USD)
 • {{item.name}}
Báo giá toàn cầu
cho thấy tình hình giao dịch thực tế của sản phẩm
Tín hiệu công khai trực quan nhắc nhở bảy sản phẩm chính có khối lượng mở cao nhất của chục nghìn khách hàng, Có bảng báo cập nhật giá thực tế của 40 loại ngoại tệ và hỗ trợ chênh lệch cho những giao dịch thành công, kết hợp với dịch vụ phí thủ tục hoa hồng hoàn toàn miễn phí, đầu tư tốt hơn
*Cập nhật bảng báo giá mới nhất của sàn giao dịch CFD
 • {{exchangeData[0].name}}
  {{ exchangeData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{exchangeData[0].bid }}
  Biên độ {{exchangeData[0].amplitude | percent }}
  {{exchangeData[1].name}}
  {{ exchangeData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{exchangeData[1].bid }}
  Biên độ{{exchangeData[1].amplitude | percent }}
 • {{exchangeData[2].name}}
  {{ exchangeData[2].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{exchangeData[2].bid }}
  Biên độ{{exchangeData[2].amplitude | percent }}
  {{exchangeData[3].name}}
  {{ exchangeData[3].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{exchangeData[3].bid }}
  Biên độ{{exchangeData[3].amplitude | percent }}
 • {{stockData[0].name}}
  {{ stockData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{stockData[0].bid }}
  Biên độ {{stockData[0].amplitude | percent }}
  {{stockData[1].name}}
  {{ stockData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{stockData[1].bid }}
  Biên độ{{stockData[1].amplitude | percent }}
 • {{stockData[2].name}}
  {{ stockData[2].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{stockData[2].bid }}
  Biên độ{{stockData[2].amplitude | percent }}
  {{stockData[3].name}}
  {{ stockData[3].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{stockData[3].bid }}
  Biên độ{{stockData[3].amplitude | percent }}
 • {{metalData[0].name}}
  {{ metalData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{metalData[0].bid }}
  Biên độ {{metalData[0].amplitude | percent }}
  {{metalData[1].name}}
  {{ metalData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{metalData[1].bid }}
  Biên độ{{metalData[1].amplitude | percent }}
 • {{metalData[2].name}}
  {{ metalData[2].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{metalData[2].bid }}
  Biên độ{{metalData[2].amplitude | percent }}
  {{metalData[3].name}}
  {{ metalData[3].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{metalData[3].bid }}
  Biên độ{{metalData[3].amplitude | percent }}
 • {{commodityData[0].name}}
  {{ commodityData[0].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{commodityData[0].bid }}
  Biên độ {{commodityData[0].amplitude | percent }}
  {{commodityData[1].name}}
  {{ commodityData[1].price}}
  Giá hiện tại
  Lây lan {{commodityData[1].bid }}
  Biên độ{{commodityData[1].amplitude | percent }}
Giao dịch gì ở CF GROUP
 • Ngoại hối
  Chênh lệch có thể từ 0.1 pip
  Số lot giao dịch thấp nhất bắt đầu từ 0.01 lot
  Tiền bảo đảm ban đầu thấp đến 2 USD
  Đòn bẩy đạt 500:1
 • Chỉ số
  Cung cấp giao dịch chỉ số chứng khoán hot nhất, bao gồm các cổ phiếu của công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới.
 • Sản phẩm
  Giao dịch sản phẩm kim loại quý và năng lượng
  Giao dịch 24 giờ cả ngày
  Số lot giao dịch thấp nhất bắt đầu từ 0.01 lot